Ohjesivusto

Automaatioiden rakentaminen

Automaatioita voi rakentaa Hallitse-näkymässä kyselyn julkaisemisen jälkeen. Automaation rakentaminen aloitetaan valitsemalla haluttu toimenpide ja sitten tarvittaessa määrittelemällä tarkemmat ehdot toimenpiteen toteutumiselle.

 1. Valitse toiminto joka automaation avulla halutaan suorittaa
 2. Riippuen valitusta toiminnosta, muokkaa siihen haluamasi tekstit
 3. Tallenna tai tarvittaessa luo uusi automaatio

Automaatio on asetettu oletuksena toimimaan, kun vastaaja lähettää vastauksen. Tarkempia ehtoja tarvitaan harvoin. Mikäli kuitenkin tarvitset tarkemman ehdon, saat lisättyä sellaisen alla olevan ohjeen mukaan:

 1. Klikkaa ’Luo tarkemmat säännöt’ -nappia ja määritä tarkemmat ehdot automaatiolle.
 2. Valitse, täytyykö vastauksen sopia ‘kaikkiin’ asetettuihin ehtoihin, vai riittääkö, että vastaus täyttää ’jonkin’ asetetuista ehdoista.
 3. Aseta haluttu ehto / halutut ehdot
 4. Tallenna

 

Ilmoitukset ja koosteet

Lähetä sähköpostiviesti – lähettää ilmoituksen annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Tässä toimenpiteessä voi käyttää monipuolisemmin vastaajan vastauksen tilasta riippuvia ehtoja

 • Vastaus on valmis – vastaaja on klikannut ’Lähetä vastaukset’ -painiketta.
 • Vastaus on luotu – Sähköpostikutsun lähettäminen luo vastauksen, vaikka vastaaja ei olekaan sitä vielä täyttänyt.
 • Vastaaminen on aloitettu – vastaaja on avannut kyselyn, tehnyt valinnan yhdessä kysymyksessä, muttei ole vielä lähettänyt vastauksia.

Lähetä kooste vastauksista sähköpostilla tunnistetulle vastaajalle automaattisesti – lähettää koosteen henkilökohtaisen sähköpostikutsun kautta vastanneelle automaattisesti.

Lähetä kooste vastauksista sähköpostilla vastaajan niin halutessaan – vastaaja voi vastauksen lähettämisen jälkeen syöttää sähköpostiosoitteen Kiitos vastauksista -sivulla, johon haluaa koosteen vastauksistaan.

Lähetä kooste vastauksista automaattisesti seuraaviin osoitteisiin – annetusta vastauksesta lähtee automaattisesti kooste haluttuun sähköpostiosoitteeseen. Jos kyselyssä kysytään vastaajalta sähköpostiosoite avoimella kentällä, joka hyväksyy vain sähköpostiosoitteita, voidaan tällä toimenpiteellä lähettää kooste automaattisesti  tuohon kenttään kirjoitettuun osoitteeseen.

Koosteviestissä täytyy olla vähintään teksti {{condsummary}} tai {{summary}}, jotta vastauskooste näkyy:

{{condsummary}} kooste sisältää vastaukset vain niiden kysymysten osalta, joihin vastaaja vastasi.
{{summary}} kooste sisältää myös ne kysymykset joihin vastaaja ei vastannut.

Ohjaukset

Lähetä sähköpostikutsu vastaajalle seuraavaan kyselyyn – sähköpostikutsun kautta vastanneelle voidaan lähettää automaattisesti sähköpostikutsu uuteen kyselyyn.

Ohjaa vastaaja seuraavaan osoitteeseen näyttämättä kiitossivua – vastaaja ohjataan tietylle verkkosivulle ilman, että vastausten lähettämisen jälkeen näytetään Kiitos vastauksista -sivua

Ohjaa vastaaja seuraavaan osoitteeseen kiitossivun jälkeen – vastaaja ohjataan tietylle verkkosivulle Kiitos vastauksista -sivun näyttämisen jälkeen

Ohjaa vastaaja seuraavaan kyselyyn näyttämättä kiitossivua  – vastaaja ohjataan valittuun kyselyyn ilman, että vastausten lähettämisen jälkeen näytetään Kiitos vastauksista -sivua. Voidaan käyttää esimerkiksi, kun kaksi kyselyä halutaan yhdistää saumattomasti toisiinsa.

Ohjaa vastaaja seuraavaan kyselyyn kiitossivun jälkeen – voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun kysely halutaan palauttaa alkuun jokaisen lähetetyn vastauksen jälkeen

Ohjaa vastaus seuraavaan osoitteeseen – vastaus voidaan ohjata annettuun osoitteeseen

Tässä toimenpiteessä voi käyttää monipuolisemmin vastaajan vastauksen tilasta riippuvia ehtoja

 • Vastaus on valmis – vastaaja on klikannut ’Lähetä vastaukset’ -painiketta.
 • Vastaus on luotu – Sähköpostikutsun lähettäminen luo vastauksen, vaikka vastaaja ei olekaan sitä vielä täyttänyt.
 • Vastaaminen on aloitettu – vastaaja on avannut kyselyn, tehnyt valinnan yhdessä kysymyksessä, muttei ole vielä lähettänyt vastauksia.

Aiheeseen liittyvää