Ohjesivusto

Automaatioiden rakentaminen

Automaatioita rakennetaan samankaltaisella tavalla kuin suodattimiakin.

1. Valitaan täytyykö kyselyvastauksen sopia ‘kaikkiin’ asetettuihin ehtoihin vai vain ‘johonkin’ asetetuista ehdoista. (Käytä vaihtoehtoa ‘johonkin’ jos automaatiossa on useita ehtoja (joista jokaisen ei ole kuitenkaan täytyttävä) ja joiden halutaan aiheuttavan asetetun toimenpiteen. Esimerkiksi asteikolla 1-5, jokainen alle 3 arvioitu väittämä aiheuttaa toimenpiteen, mutta toimenpiteen aiheuttamiseksi yksikin alle 3 arvioitu väittämä riittää.)

2. Valitaan ehto jonka halutaan täyttyvän: esimerkiksi ‘Sukupuoli – on – nainen’

3. Asetetaan toimenpide mikä suoritetaan kun ehdon mukainen vastaus saadaan: Esimerkiksi ‘Ohjaa vastaaja seuraavaan osoitteeseen näyttämättä Kiitos vastauksista -sivua’

Ohjeen esimerkin mukaisesti kaikki kyselyn naisvastaajat ohjataan tietylle verkkosivulle.

Huomioi!

Jotta automaatio tallentuisi, täytyy aina asettaa sekä ehto, että toimenpide. Pelkän toimenpiteen asettaminen ei riitä.

Kokeile tätä!

Kaikista käytetyin ehto automaatioissa on ’Mikä tahansa vastaus annettu’. Se tarkoittaa, että automaatio suoritetaan kun vastaaja klikkaa Lähetä vastaukset -nappia.

Aiheeseen liittyvää