Ohjesivusto

Liukukytkin

Liukykytkimellä voi kysyä vastaajalta tietoa numeerisessa muodossa tietyltä arvoväliltä. Liukukytkimen etu avoimeen kenttään nähden on, että tulos näytetään graafisessa muodossa.

Liukukytkinelementissä voi käyttää useampaa väittämää kerralla, jolloin tulostilassa väittämien keskiarvot näkyvät samassa kuvaajassa. Liukukytkimen tulokset näytetään samassa muodossa kuin asteikkoelementin tulokset.

Liukukytkimen oletusasteikkoa voi säätää ratasvalikon kohdasta ‘Näytä asetukset’

Asetukset ikkunassa voit määrittää seuraavat osa-alueet:

Arvot:

  • Asteikon minimiarvo
  • Asteikon maksimiarvo
  • Asteikon valitsimen oletusarvo

Asteikko:

  • Arvovälien määrä näyttää kuinka monessa osassa asteikon minimi- ja maksimiarvojen väli näytetään
  • Askelvälien määrä määrittää kuinka tiheä askellus liukukytkimessä on

Muut:

  • Salli tyhjä vastaus antaa vastaajalle mahdollisuuden jättää vastaamatta kyseiseen väittämään
  • Näytä arvo tekstikentässä näyttää vastaajalle liukukytkimellä annetun arvon erillisessä tekstikentässä

Huomioi!

Jos suureen liukukytkimen asteikkoon määrittää pienen askelvälin, tuloskaaviossa jokainen askel näytetään omana arvopisteenään. Esimerkiksi jos 0 – 100 asteikkoon määrittää askelväliksi 1, voi kaaviossa näkyä jopa 100 palkkia.Tämä saattaa vaikeuttaa tuloksen tulkintaa. Tällöin kannattaa asettaa asteikon arvo- ja askelväli suuremmaksi

Aiheeseen liittyvää