Ohjesivusto

Standardielementit

Kysymyselementit lisätään lomakkeelle vetämällä ne oikean laidan elementtivalikosta.

Teksti – Elementti näyttää Otsikko 1 ja tekstikappaleet oletuksena. Voit poistaa tarpeettoman kappaleen elementin ratasvalikon kautta kentän oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista. Elementillä voit luoda kyselylomakkeelle rakennetta ja kirjoittaa ohjeistavia tekstejä tai otsikoita ja alaotsikoita. Tähän elementtiin on myös mahdollista upottaa linkkejä muille sivustoille.

Kuva – Kuvaelementillä voit lisätä lomakkeelle kuvan. Vedä elementti lomakkeelle ja klikkaa sitä avataksesi kuvapankin.

Video – Videoelementti mahdollistaa videoiden esittämisen vastaajille suoraan lomakkeella. Elementtiin lisätään Youtube tai Vimeo -palveluista linkki haluttuun videoon.

Yksi valinta – elementti sallii vastaajan valita listasta yhden vaihtoehdon.

Useampi valinta – elementti on edellisen kaltainen, mutta sallii useiden valintojen tekemisen.

Pudotusvalikko – elementti toimii kuten Yksi valinta, mutta vaihtoehdot ovat valikossa, jolloin elementti vie vähemmän tilaa.

Asteikko – elementillä voit luoda asteikkoja, jossa yhtä tai useampaa väittämää kysytään käyttäen samaa vastausasteikkoa. Asteikoille voi määrittää myös ohjeistavat ylä- sekä alarajatekstit.

Taulukko – elementillä voit luoda vastauslomakkeelle taulukon, jolla on helppo kerätä taulukkomuotoista, yleensä numeerista tietoa.

Avoin kenttä – elementillä voit kerätä vastaajilta avoimia vastauksia, mutta voit myös halutessasi rajata vastauksen tiettyyn muotoon, kuten lukuihin tai sähköpostiosoitteeseen. Elementin oletuskoko on iso, mutta voit muuttaa koon pienemmäksi elementin ratasvalikon kautta. Elementin vastauskentän koon voi muuttaa matalaksi tai korkeaksi riippumatta elementin leveydestä ratasvalikon kohdasta: Asetukset.

Tiedostolataus – Tiedostolatauselementti mahdollistaa sen, että vastaaja voi liittää vastaukseensa tiedoston. Voit määrittää mitkä tiedostot ovat sallittuja.

Huomioi!

Pieni avoin kenttä hyväksyy maksimissaan 1024 merkkiä. Jos muutat kentän suuremmaksi, se hyväksyy 17000 merkkiä.

Aiheeseen liittyvää