Ohjesivusto

Avoin kenttä

Avoin kenttä elementillä voit kerätä vastaajilta avoimia vastauksia, mutta voit myös halutessasi rajata vastauksen tiettyyn muotoon, kuten lukuihin tai sähköpostiosoitteeseen.

Elementin koko

Elementin oletuskoko on kapea, mutta voit muuttaa koon leveäksi elementin ratasvalikon kautta. Kapean elementin vastauskenttä on yhden rivin kenttä. Leveän elementin vastauskenttä on useammin rivin tekstilaatikko. Elementin vastauskentän koon voi kuitenkin muuttaa yhden tai useamman rivin kentäksi riippumatta elementin leveydestä ratasvalikon kohdasta ’Asetukset’.

Syötteen muoto

Avoimella kentällä on kolme eri syötemuotoa jotka tarkistavat vastaajan kirjoituksesta, että sen muoto on oikein. Pääset valitsemaan syötteen muodon ratasvalikon kohdasta: Asetukset.

  • Vapaa syöte: Hyväksyy kaikken tekstin ja numerot. Merkkien maksimimäärä on mahdollista asettaa. Käytä tätä muotoa jos haluat kysyä vastaajalta puhelinnumeron.
  • Numeerinen syöte: minimi- ja maksimiarvot sekä oletusarvo ja desimaalien määrä voidaan asettaa. Tämä muotoa poistaa automaattisesti tekstin, erikoismerkit ja välilyönnit vastauksesta.
  • Sähköpostiosoite: tarkistaa, että vastaajan syöttämä osoite on oikein

Muokkausvalinnat

Elementti näyttää oletuksena vain otsikkotekstin (kysymysteksti).

Elementtiin voi lisätä kuvaustekstin ratasvalikosta valitsemalla ’Näytä teksti.’ Otsikkotekstiä ei voi poistaa.

Otsikko- ja tekstitasoilla on hieman toisistaan poikkeavat muokkausmahdollisuudet. Otsikkotasolla voit valita seuraavista muokkausvalinnoista:

  • Tyylit: Otsikot 1 – 3 (Oletus: Otsikko 3, koko on sama kuin muissa kysymysteksteissä.)
  • Lihavointi, Kursivointi, Alleviivaus ja Poistettu
  • Tasaus: Vasen, keskitys, oikea ja molempien reunojen tasaus

Tekstitasolla voit valita seuraavista muokkausvalinnoista:

  • Lihavointi, Kursivointi, Alleviivaus ja Poistettu
  • Tasaus: Vasen, keskitys, oikea ja molempien reunojen tasaus
  • Linkki: (Käytä tätä linkkien lisäämiseen kyselyn ulkopuolisille sivuille jne.)

Kokeile tätä!

Sähköpostiksi merkityn avoimen kentän vastauksen voi heijastaa esimerkiksi automaation vastaanottajat tai vastausosoite -kenttään. Jos kyselyssä on yksi sähköpostiksi merkitty avoin kenttä, silloin se merkitään automaatioon {{email1}} merkinnällä. Jos kyselyssä on useampia sähköpostikenttiä, ne merkataan juoksevalla numeroinnilla esimerkiksi {{email2}}, {{email3}} jne.

Aiheeseen liittyvää