Ohjesivusto

Kyselyiden yhdistäminen

Voit yhdistää identtisten (tai lähes identtisten) kyselyiden tuloksia. Tällä tavalla tietyin aikavälein toteutettujen kyselyiden tulokset saa yhdistettyä.

Tuloksia voi myös yhdistää exceltiedostoista. (Ota yhteyttä asiakaspalveluun.)

mergedataFI

Huomioi!

Tulosten yhdistämisessä ja vertailussa voi tulla ongelmia jos yhdistettävien tulosten kysymysten vaihtoehdot poikkeavat toisistaan! Yhdistettävän kyselyn tulokset näytetään siinä muodossa mihin kyselyyn ne yhdistetään.

Esimerkiksi 2013 ja 2014 kyselyt sisältävät samat kysymykset, mutta niiden vaihtoehdoissa on eroavaisuuksia, voi yhdistetty tulos vääristyä. Vuosien 2013 ja 2014 kyselyissä on kysytty vastaajan sukupuolta, mutta vaihtoehtojen järjestys on muuttunut vuodesta 2013 verrattuna vuoteen 2014: 2013 vaihtoehdot olivat 1. Mies 2. Nainen ja 2014 vaihtoehdot ovat 1. Nainen ja 2. Mies. Jos 2013 kysely yhdistetään vuoden 2014 kyselyyn vertailtavaksi, näkyvät vuoden 2013 kyselyn sukupuolikysymyksen miehet naisvastaajina.

Aiheeseen liittyvää