Täytyykö kyselyn vastaanottajilta kysyä lupa kutsun lähettämiseen?