Voinko käyttää ostettua sähköpostilistaa kyselyvastausten keräämiseen